Åtte av ti lærere: Skoledagen for teoretisk for 5- og 6-åringer

Ifølge en undersøkelse som er gjennomført av Respons Analyse blant 987 lærere, er det 42 prosent av lærerne som er «helt enig» i at førsteklassingenes skoledag er for teoretisk, mens 42 prosent erklærer seg «delvis enig».

Les mer i artikkelen fra VG.