Voksne bidrar til mobbing av barnehagebarn

Mellom ti og tolv prosent av barn i norske barnehager utsettes for mobbing og krenkelser, også fra voksne i barnehagen.

Dette viser et forskningsprosjekt i regi av Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder, hvor også FUB har vært involvert. Forskningsprosjektet pågikk mellom 2013 og 2015.