Tekstoppgave: Klassisk musikk for barn. Temauke: Claude Debussy «Båten»

"Det smarte barnet" er en bloggside skrevet av en småbarnsmor med interesse for pedagogikk. Her formidler hun blant annet et musikkpedagogisk opplegg der barnet får lære om klassisk musikk gjennom lek.

Gå gjennom materialet om temauken om Debussys "Båten" og besvar oppgavene nedenfor.

1 Hvilke ulike aktiviteter inneholder opplegget?

2 Forklar hvordan aldersinndelingen av aktivitetene sikrer at barnas utvikling blir stimulert.

3 Hvordan vurderer du temauken om Debussys "Båten"? Kunne du tenke deg å gjennomføre hele eller eventuelt deler av opplegget på din praksisplass? Begrunn svaret ditt.