Tekstoppgave: Norges viktigste jobb

Barnehagekvaliteten henger sammen med barns utvikling. Forskning viser at høykvalitetsbarnehager har en positiv effekt på barnets språk, læring og sosiale ferdigheter, og fører til færre atferdsproblemer.

Les artikkelen fra Barnehage.no og besvar spørsmålene nedenfor.

1 På hvilken måte ivaretas hvert enkelt barns utvikling i de beste barnehagene?

2 Hvilke negative følger kan det få for sårbare barns utvikling at barnehagekvaliteten ikke er god nok?

3 Hvordan kan du som BUA bidra til at sårbare barn i barnehagen får en best mulig utvikling?