Tekstoppgave: - Kartlegging av barn er krenkende

Det mener førsteamanuensis Anne Greve ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er spesielt imot bruk av skjemaer som kartlegger barns utvikling.

Les artikkelen fra Barnehage.no og besvar oppgavene nedenfor.

1 Hvorfor er Greve imot å bruke skjemaer som kartlegger barns utvikling, i foreldresamtaler?

2 Hvilken rolle mener hun slike skjemaer skal ha?

3 Hvordan anbefaler hun å legge til rette for og gjennomføre observasjon av barn i barnehagen?