Tekstoppgave: Barn under tre år tar også risiko i lek, viser forskning

Observasjon kan også brukes for å studere barns atferd nærmere i sammenheng med forskning. Her handler det om en studie om småbarns risiko i lek, som er basert på observasjon av 53 barn og 21 ansatte i fem forskjellige barnehager.

Les artikkelen fra Barnehage.no og besvar oppgavene nedenfor.

1 Hva ønsket man å undersøke i denne studien?

2 Hvordan ble studien gjennomført, og hvilke utfordringer møtte forskeren på?

3 Hvilke resultater kom man frem til?