Tekstoppgave: Skjermen - et nytt familiemedlem?

Hvor tidlig kan små barn begynne å bruke digitale medier? Hva er fornuftig bruk, og hvordan kan vi forebygge at slike medier opptar for mye av tiden til barn og unge?

Les artikkelen fra Fanaposten med to helsesøstres råd til foreldre om barnas bruk av skjermmedier. Svar på spørsmålene nedenfor.

1 Lag en tabell med aldersinndeling med rådene som hører til hver aldersgruppe.

2 Er det noe av dette du selv kan praktisere i arbeidet ditt i barnehagen / på SFO / på skolen? Gi eksempler på hva du kan gjøre.

3 Hvordan vil du som BUA formidle disse rådene til foreldre på en god måte?