Filmoppgave: Sikker skolevei

Oslo kommune har utviklet en app som elever bruker for å registrere sikkerheten på skoleveien sin. Se filmen du finner lenke til nedenfor og svar deretter på oppgavene.

 

1. Bør barn bes om å gi det offentlige informasjon om skoleveien sin? Begrunn svaret ditt.

2. Vurder sikkerheten på veiene barn og foreldre bruker på vei til og fra din praksisplass.

3. Hvordan er sikkerheten rundt skolen din? Hva ville du meldt tilbake til kommunen for å få økt sikkerhet på skoleveien?