Tekstoppgave: Konfliktrådet

Gå til nettstedene til Konfliktrådet og Ung.no og bruk informasjon du finner der når du skal besvare oppgavene nedenfor.

  1. Hva er Konfliktrådet, og hva er hensikten med dette tilbudet?
  2. I hvilke typer saker kan ungdom få hjelp av Konfliktrådet?
  3. Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være aktuelt for ungdom å kontakte Konfliktrådet.