Tekstoppgave: Ikkevoldskommunikasjon

Ikkevoldskommunikasjon er en enkel modell for konflikthåndtering som består av fire elementer. Les artikkelen fra klikk.no og besvar oppgavene nedenfor.

KoS 9.8

  1. Oppsummer med få ord hva IVK-metoden går ut på i praksis.
  2. Forklar hva som er hovedprinsippene i denne metoden.
  3. Tror du metoden egner seg like godt for alle aldersgrupper (små og større barnehagebarn, skolebarn og ungdommer)? Begrunn svaret ditt.