Tekstoppgave: - Her har treåringene det best

I treårsalderen er det vanlig at barn bytter fra småbarnsavdeling til en avdeling med flere og større barn. Men hvor er det best for en treåring å være? Les artikkelen fra barnehage.no og svar på oppgavene nedenfor.

  1. Artikkelen handler om en studie kalt «Barnets sosiale utvikling», gjennomført av Atferdssenteret. Beskriv hva denne undersøkelsen gikk ut på.
  2. Oppsummer i punkter hva man fant ut gjennom dette arbeidet.
  3. Stemmer dette overens med dine erfaringer, eller tror du det er mer personavhengig i hvilken avdeling en treåring har det best? Begrunn svaret ditt.