Tekstoppgave: - Grinete hjemme og blid borte?

Når barnet oppfører seg ulikt hjemme og borte, er det ofte fordi det tilpasser seg til ulike omgivelser. Det er et sunnhetstegn, mener barnepsykologer.

Les teksten fra Familieverden.no og svar på oppgavene nedenfor.

 

  1. I hvilke typer grupper inngår barna det er snakk om her? (hjemme, med nær familie, i barnehagen)
  2. Det er en del av sosialiseringen til barnet å lære seg hvilke normer og regler som gjelder innenfor ulike grupper. Finn noen konkrete eksempler i teksten som viser hvordan barnet sosialiseres i gruppen, hjemme og i barnehagen.
  3. I grupper får gjerne medlemmene ulike roller. Hvilke roller er nevnt i denne artikkelen, og hvilke andre roller ser du for deg at barn i barnehagen kan havne i?