Tekstoppgave: Elevmedvirkning

Elevmedvirkning skal sikre at skolebarn og ungdom får innflytelse på sin egen hverdag. Den kan ta flere former og foregå via flere kanaler.

Les artikkelen fra God skole og svar på oppgavene nedenfor.

1. Nevn de ulike formene for elevmedvirkning som er omtalt i artikkelen, og forklar kort hva hver av dem går ut på.

2. Hva slags utfordringer kan det være med elevmedvirkning? Hvordan kan dette forebygges eller løses?

3. Hva er hensikten med elevmedvirkning?