Tekstoppgave: Foreldre gidder ikke engasjere seg

FAU er foreldrene i grunnskolens viktigste kanal for medvirkning og samarbeid med skolen. Forutsetningen er at foreldrene deltar og engasjerer seg. Det skjer ikke alltid. 

Les artikkelen fra NRK og svar på spørsmålene nedenfor.

  1. Forklar hva som er situasjonen på skolen som er omtalt i artikkelen. Hva kan være årsaken til problemet?         
  2. Hvilke konsekvenser tror du det får når foreldre ikke stiller opp til verv i FAU og lignende organer?
  • - for elevene
  • - for foreldrene selv
  • - for skolen