Filmoppgave: Økt fysisk aktivitet i skolen

Se innslaget fra NRK Dagsrevyen om økt fysisk aktivitet i skolehverdagen. Gå deretter sammen i grupper.

 

 

Oppgave:

a) Diskuter hva dere tenker om denne måten å aktivisere barn på. Hvilke fordeler og ulemper ser dere?

b) Er dette noe også barnehager bør bruke for å øke aktivitetsnivået innendørs? Begrunn svaret deres.