Tekstoppgave: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Bruk lovteksten du finner lenke til nedenfor, og svar på oppgavene.

 

 

Oppgaver:

1. Hva er formålet til denne forskriften?

2. Les kapittel 2 og finn ut hvilke lovpålagte plikter en leder (arbeidsgiver) har og hvilke krav som stilles til eieren av barnehagen/skolen.

3. Hva slags bestemmelser finner du i kapittel 3 i forskriften? Gi eksempler.

4. Velg ut tre av bestemmelsene i kapittel 3 og undersøk hvordan dette er fulgt opp på skolen din og på praksisstedet.