Tekstoppgave: Pubertet avgjør drikkemønster

Les artikkelen på forskning.no om betydningen av tidlig pubertet når det gjelder alkoholvaner. Svar deretter på oppgavene.

Oppgaver

1. Hvilke funn forteller denne studien om?

2. Helsesøster Reidun Bratberg sier at ungdom i større grad bør få veiledning etter modningsnivå og ikke etter klassetrinn. Diskuter denne påstanden. Er dere enige i at ungdom på samme klassertrinn bør få ulik veiledning?