Tekstoppgave: Reiser ut og oppdager seg selv

Les artikkelen på forskning.no om ungdom som reiser på korte utvekslingsopphold. Svar deretter på oppgavene. 

  

Oppgaver:

1. Hvilke fordeler tror du et slikt utenlandsopphold kan? 

2. Hvordan kan et slikt opphold påvirke identiteten til den som reiser?

3. Det nevnes også noen ulemper ved slike opphold i skolegangen for å reise utenlands. Hvilke?