Forebyggende programmer i skolen

I Yrkesutøvelsesboka på side 230 kan du lese om flere programmer som brukes i skolen blant annet for å forebygge mobbing. Her finner du mer informasjon om disse programmene.