Filmoppgave: Velferdsstaten

Hva betyr det at Norge er en velferdsstat og et velferdssamfunn? Se denne filmen fra NRK Skole og svar deretter på oppgavene.

 

 

Oppgaver:

1. Hva kjennetegner en velferdsstat?

2. Hvordan påvirker det økonomien i Norge at det blir en større andel eldre i befolkningen?

3. Hvordan vil din økonomi bli i framtiden dersom vi ikke gjør noen endringer i dagens skattesystem?