Tekstoppgave: Kunst, kultur og kreativitet

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er et av temaene kreativitet. Les teksten som står om dette og svar deretter på oppgavene. Diskuter gjerne i grupper.

 

 

Oppgaver:

1. Diskuter hva dere legger i begrepene kreativitet og estetisk uttrykk.

2. Gi eksempler på voksenstyrte aktiviteter dere ville planlagt for å fremme kreativitet hos barna.

3. Gi eksempler på barnestyrte aktiviteter som fremmer kreativitet hos barna. Hvordan ville dere planlagt en slik aktivitet? Og presentert den for barna?

4. Diskuter hvor mye dere som voksne i barnehagen bør planlegge når aktiviteten skal være barnestyrt.