Tilknytning i barnehagen

Tilknytning i barnehagen forutsetter at barna føler seg trygge. Dette tar tid og må vektlegges. Det kan dessverre være lett å overse barn som er utrygge. Disse barna kan få problemer senere.

Her kan du lese en artikkel fra Utdanningsnytt og et blogginnlegg av en lærer i barneskolen.