Tekstoppgave: Førsteklassingene på SFO

Les gjennom teksten fra nettstedet God skole og svar på oppgavene nedenfor.

1. Hvilke utfordringer kan du møte som ansatt i forbindelse med at nye førsteklasssinger begynner på SFO?

2. Hvordan kan du som SFO-ansatt være med på å skape et godt samspill med disse barna, og mellom de ulike barna på basen? Kom med konkrete forslag til tiltak.