Tekstoppgave: Voksne ser ikke barn som blir utestengt fra lek

Les de to artiklene fra barnehage.no. Svar på spørsmålene nedenfor.

1. Oppsummer kort hva de to artiklene handler om.

2. Hvilket ansvar har de voksne i barnehagen for å sørge for at alle blir inkludert i lek, og hvorfor er dette så viktig?

3. Kom med egne forslag til hvordan barnhageansatte kan arbeide for å forbedre seg på dette området.