Tekstoppgave/film: Et språkstimulerende miljø

Her kan du se to filmer om språkstimulering av 2-åringer i barnehagen.

Se gjennom filmene fra Lesenteret ved UiS og svar på oppgavene nedenfor.

 

1. Mens du ser på filmene: Noter ned stikkord om de ulike fremgangsmåtene for språkstimulering som de ansatte i denne barnehagen bruker.

2. Er dette metoder du selv vil/kan bruke når du skal arbeide med 2-åringer i praksis? Begrunn svaret ditt.