Tekstoppgave: -Tospråklege barn krev kompetanse

Flerspråklige barn må få mulighet til å lære norsk allerede i barnehagen.

Les teksten fra NRK Sogn og Fjordane og svar på oppgavene nedenfor.

1. Forklar hvorfor det er så viktig at barnehagebarn med annen språkbakgrunn får mulighet til å lære seg godt norsk.

2. Hvorfor er dette vanskelig i mange barnehager? Hva kan man gjøre for å få det bedre til?

3. Hvilke råd gir artikkelen når det gjelder samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene?