Tekstoppgave: Barnehagestart

Mange norske barn begynner tidlig i barnehagen, ofte før de er fylt ett år.

Les teksten fra klikk.no med råd til småbarnsforeldre med barn som skal begynne i barnehagen. Svar på oppgavene nedenfor.

1. Hva er det viktigste å være oppmerksom på når små barn skal begynne i barnehagen?

2. Hva vil det si det at barnet utvikler en tilknytning til de ansatte i barnehagen?

3. Hvordan kan barnehagestarten prege barnets videre utvikling, positivt eller negativt? Bruk kunnskapene dine om Eriksons teori og forklar.