Tekstoppgave: Barns utvikling i barnehagealderen

Gjennom barnehageårene utvikler barna seg raskt, både motorisk, kognitivt og språklig. Kunnskaper om denne utviklingen er viktig for å gi barna et best mulig tilbud.

Les tekstene fra FUB (Foredreutvalget for barnehagen) og svar på spørsmålene nedenfor.

1. Oppsummer hovedpunktene i de to tekstene om barn fra 0-3 år og barn fra 3-5 år.

2. Hvilke forskjeller er det? Hvordan tror du dette preger aktivitetene på småbarnsavdelinger sammenlignet med avdelinger for større barn?