Tekstoppgave: Det er foreldrenes ansvar å oppdra barna

Det er foreldrenes ansvar å oppdra barna sine. Men hva kan barnehagen bidra med?

Les artikkelen fra ABC Nyheter og svar på oppgavene.

1. Hva vil det si at barnehagen ikke har ansvar for å oppdra barna? Tenk deg at du skal forklare dette for en mor eller en far. Hvordan vil du ordlegge deg for å forklare hva som er barnehagens ansvar?

2. Lag en oversikt over sosiale regler og ferdigheter som barna trener på i barnehagen. Hvorfor er det så viktig at foreldrene og barnehagen er i dialog om hva barna lærer?