Tekstoppgave: Den viktige lekekompetansen

Sosial kompetanse henger nært sammen med lekekompetanse. Derfor er det så viktig at barn i barnehagen lærer leke med andre.

Les artikkelen fra Barnehage.no og svar deretter på oppgavene nedenfor.

 

1. Oppsummer innholdet i artikkelen i korte punkter.

2. Kom med forslag til hvordan du som voksen omsorgsperson kan bidra til å hjelpe barn med å utvikle lekekompetanse.