Tekstoppgave: Lærer bedre med tilhørighet

Les artikkelen "Lærer bedre med tilhørighet" på forskning.no. Jobb deretter med oppgavene, gjerne i grupper.

 

Copyright Thinkstock Oppgaver

1. Hva ble undersøkt i studien som blir beskrevet i artikkelen?

2. Hva kjennetegner en god relasjon mellom lærer og elev?

3. Hvordan du selv utvikle gode og trygge relasjoner til barna du møter som barne- og ungdomsarbeider? Gi eksempler på hva du må være bevisst på.