Tekstoppgave: Tidlig innsats - barnehagebarn

Tidlig innsats har fokus på spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Bruk innholdet på nettsiden til Utdanningsdirektoratet til å jobbe med oppgavene nedenfor.

 

 

Oppgaver

1. Last ned brosjyren "Spesialpedagogisk hjelp på fem minutter". Hvem er denne informasjonen rettet mot?

2. Hva er et enkeltvedtak?

3. Hvilken rettigheter har foreldrene til barn som skal vurderes med tanke på tiltak?

4. Beskriv fasene i saksgangen fram til det fattes et vedtak.

5. Bruk informasjonen under "Hvem er hvem" og forklar hvem som har en rolle i saksgangen.