Tekstoppgave: Reggio Emilia-inspirerte barnehager

Alle barnehager i Norge har et pedagogisk grunnsyn eller en pedagogisk profil som preger planlegging og aktiviteter gjennom året. Gjennom å lese artiklene du finner lenker til her og jobbe med oppgavene skal du bli bedre kjent med hva som preger det pedagogiske grunnsynet til Reggio Emilia-inspirerte barnehager.

 

 

Yrk 12.9b Oppgaver

1. Les artikkelen på nettsiden til Utdanningsdirektoratet om pedagogisk profil på barnehager i Norge. Hvilke profiler oppgir barnehagene som mest vanlig?

2. Gaustadsnippen barnehage er en Reggio Emilia-inspirert barnehagen. Bruk teksten på nettsiden til barnehagen til å beskrive hvordan dette preger aktivitetene og hverdagen i barnehagen.

3. Les teksten fra Barnehageforum om Reggio Emilias pedagogikk. Bruk denne teksten til å lage en beskrivelse av denne pedagogikken.