Tekstoppgave: Rammeplanens arbeid med omsorg

I rammeplan for barnehagen er omsorg i barnehagen ett av temaene som tas opp. Les teksten som handler om omsorg og svar deretter på oppgavene.

 

 

Copyright Thinkstock Oppgaver:

1. Hva sier barnehagens paragraf 1 om omsorg?

2. Gi eksempler på hvordan omsorg preger hverdagssituasjoner i barnehagen.

3. Gi eksempler på hvordan du som bua kan vise omsorg i yrkesutøvelsen.