Tekstoppgave: Sosial, faglig og emosjonell utvikling og læring

Les teksten fra Utdanningsdirektoratet som handler om relasjoner mellom elever. Svar på spørsmålene nedenfor.

1 Gjengi kort med dine egne ord hva denne teksten handler om.

2 Hvordan stemmer dette overens med Erik H. Eriksons teori om personlighetutvikling?