Tekstoppgave: Universell utforming i barnehagen

Aksdal barnehage i Rogaland er universelt utformet både inne og ute. Les beskrivelsen av denne barnehagen og svar deretter på oppgavene.

Oppgaver:

1. Lag en oversikt over hvordan innearealene er utformet utfra kravene om universell utforming.

2. Lag en oversikt over hvordan utearealene er utformet utfra kravene om universell utforming.

3. Sammenlikn Aksdal barnehage med barnehagen der du selv har hatt praksis. Hvilke forskjeller og likheter finner du når det gjelder hensynet til universell utforming?

 

Nettressurser