Tekstoppgave: Universell utforming av Byåsen skole

Utearealet på Byåsen skole i Trondheim skulle bygges om og gjøres mer universelt utformet. Les teksten du finner lenke til nedenfor som kort beskriver prosjektet. I den vedlagte pdf-en finner du bilder og en mer utfyllende beskrivelse av arbeidet som ble gjort. Bruk denne til å svare på oppgavene.

 

 

Oppgaver:

1. Les/bla igjennom den vedlagte pdf-en. Gi eksempler på universell utforming som er gjort i utearealene til skolen.

2. Ta for deg utearealene ved din egen skole. Finner du eksempler på universell utforming eller manglende universell utforming her?