Barn i alderen 1 til 6 år

Stian Pedersen, pedagogisk leder i Trollskogen barnehage, har laget disse portrettene av barn fra 1 til 6 år i nettpublikasjonen Barnehage. De beskriver typiske trekk og viser hvordan barna utvikler seg fra det ene året til det andre.