Tekstoppgave: Politiattest

Som barne- og ungdomsarbeider må du ha politiattest for å kunne utøve yrket ditt.

Les teksten om temaet fra nettstedet ung.no og svar på spørsmålene nedenfor.

 

1. Hvordan går man frem for å søke om politiattest?

2. Hva slags opplysninger kan bli stående på rullebladet (politiattesten)?

3. Er man er utelukket fra å jobbe med barn og ungdom hvis man har noe på rullebladet sitt? Forklar.