Tekstoppgave: Trengs det flere menn i barnehagen?

I Oppland arbeides det med å få flere menn inn i barnehagene, blant annet fordi barna trenger flere mannlige rollemodeller.

Les artikkelen fra NRK Oppland og svar på spørsmålene nedenfor.

 

1. Hva gjør man for å trekke flere menn til arbeid i barnehagene?

2. Hva nevnes i artikkelen som typiske forskjeller på mannlige og kvinnelige rollemodeller?

3. Hva er din mening om denne saken? Begrunn svaret ditt.