Tekstoppgave: Hvorfor jeg jobber med barn - hvorfor barnehage?

Les blogginnlegget fra Evelins blogg, og svar på spørsmålene.

1. Hvordan begrunner bloggeren at hun har valgt å jobbe med barn i barnehage?

2. Hvilke fordeler og ulemper nevner hun fra jobben på dette arbeidsstedet?

3. Hvilke tanker gjør du deg om å jobbe i barnehage etter å ha lest dette?

Nettressurser