Tekstoppgave: Mat og kostholdsråd på skolen/SFO

Helsedirektoratet har laget en temaside med informasjon om mat og kosthold for skolebarn. Se igjennom ressursene du finner på denne siden og skaff deg oversikt. Gjør deretter oppgavene.

 

 

Oppgave 1. Lag en plakat som kan henge i et klasserom i en klasse for 1.-4.klasse. Tenk deg at du skal presentere denne plakaten på et foreldremøte. Hvilke råd vil du gi til foreldrene?

Copyright Getty images/Thinkstock . Sammenlikn maten som serveres der du har praksis med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Hvordan følges anbefalingene syns du?