Tekstoppgave: Tiltak for å øke fysisk aktivititet

Les heftet fra Helsedirektoratet som er vedlagt her om tiltak for å øke fysisk aktivitet blant barn og unge. Svar deretter på oppgavene, eller diskuter dem i grupper.

Copyright Getty images/Thinkstock Oppgaver:

1. Hvor mye fysisk aktivitet per dag er anbefalt av Helsedirektoratet?

2. Hva viser undersøkelsen når det gjelder fysisk aktivitetet blant 6-, 9- og 15-åringer? Er norske barn aktive nok?

3. Gi noen grunner til at barn idag er mindre fysisk aktive enn for 10-20 år siden.

4. Gi eksempler på tiltak som kan øke mengden fysisk aktivitet hos barn og unge.

 

 

Nettressurser