Tekstoppgave: Råd om fysisk aktivitet

Les de to artiklene på helsenorge.no om fysiske aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Copyright Getty images/Thinkstock Helsedirektoratet har laget anbefalinger for fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. I denne oppgaven skal du se nærmere på anbefalingene for barn og unge.

 

Oppgaver

1. Forklar hva som menes med lav, moderat og høy intensitet. Gi eksempler på aktiviteter for hver av disse tre nivåene.

2. Hvilke anbefalinger om fysisk aktivitet er gitt for barn mellom 0 og 17 år?

3. Gi eksempler på hvordan du som barne- og ungdomsarbeider vil aktivisere en ettåring, en syvåring og en fjortenåring for at de skal være tilstrekkelig fysisk aktive hver dag i barnehage, skole og fritidsklubb.