Tekstoppgave: Effekt av fysisk aktivitet på helsen

Hvordan virker fysisk aktivitet inn på den fysiske og psykiske helsen? Les artikkelen du finne lenke til nedenfor og svar deretter på oppgavene.

 

Copyright Getty images/Thinkstock. Oppgaver

1. Sett opp noen punkter med positive effekter av trening og annen fysisk aktivitet på den fysiske helsen vår.

2. Sett opp noen punkter med positive effekter av trening og annen fysisk aktivitet på den psykiske helsen vår.