Livskvalitet hos barn og unge i Norge

Gjennom de siste femti årene er det gjort regelmessige undersøkelser av hvordan barn og unge har det i de ulike europeiske landene.

Copyright Getty images/Thinkstock. De fleste barn og unge i Norge har en god livskvalitet. Du kan lese mer om hvordan barn og unge har det på nettstedet til Folkehelseinstituttet.