film: Skolemat på SFO

Hva slags mat får barn tilbud om på SFO? Dette er tema i NRK Forbrukerinspektørene.