12 Å planlegge enkle kulturaktiviteter

Dette kapittelet dekker følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur.