Kapittel 8 Barn og unges oppvekst og bakgrunn

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • Du skal kunne gjøre rede for hvordan oppvekstmiljøet påvirker utviklingsmulighetene til barn og unge
  • Du skal kunne drøfte hvordan barn og unges ulike kulturelle og religiose bakgrunn kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet