Kapittel 6

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

  • Du skal kunne forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak
  • Du skal kunne drøfte holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge